Profil lékaře

Zaměstnání - lékařská praxe:

1992-1994 - Interní oddělení nemocnice Červená Voda

1995-1998 - Chirurgické oddělení nemocnice Červená Voda

1998 - ZZS - Zdravotnická záchranná služba Ústí nad Orlicí

1998-2008 - Chirurgické oddělení nemocnice Prostějov

2001-2007 - ZZS - Zdravotnická záchranná služba Prostějov

2008 - dosud - OSVČ - soukromá chirurgická ambulance Prostějov


Dosažené vzdělání:

1992 - promoce - Lékařská fakulta UP Olomouc - všeobecné lékařství

1998 - atestace I. stupně chirurgie - Hradec Králové

2004 - atestace II. stupně chirurgie - Praha

Diplom ČLK za celoživotní vzdělání 2012, 2017, 2022


Členství v profesních organizacích:

ČLK - Česká lékařská komora

ČCHS - Česká chirurgická společnost

ČLS-JEP - Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

SAS - Sdružení ambulantních specialistů

diplom celoživotního vzdělávání lékařů  diplom celoživotního vzdělávání lékařů